História

Hovorí sa, že Boh vie rovno písať aj po krivých linajkách. Niekoľkoročná história nášho detvianskeho Karmelu Božieho Milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu je toho výrečným dôkazom i preto, že sa začala písať uprostred náročných dní, v júli 2003, keď sme sa snažili objaviť, aký plán má s nami Pán. Mali sme za sebou neúspešný pokus postaviť kláštor v Banskej Bystrici a v sebe množstvo otázok. Čo nám tým chce povedať náš Pán? Kde nás túži mať? Niekoľko mesiacov sme s otcovskou pomocou o. biskupa Rudolfa Baláža hľadali vhodné miesto a ľudí ochotných prijať nás medzi seba. Pán má svoj čas a svoje riešenia, ktoré nám predstavil neočakávane 12. 9. 2003. V tento deň sme putovali z Košíc do Banskej Bystrice na stretnutie so Sv. Otcom, dnes už blahoslaveným Jánom Pavlom II. Počas sv. omše požehnal medzi inými základnými kameňmi aj základný kameň nášho nového kláštora. Základný kameň sme mali. Ale miesto, pozemok...?

Pán jediný koná zázraky – jeho Milosrdenstvo je večné! Týmito slovami žalmistu môžeme opísať to, čo sa odohralo po sv. omši. Stretli sme sa s mnohými známymi a medzi nimi bol aj vdp. dekan z Detvy Ľuboš Sabol. Keď sa dozvedel o našej situácii, povedal jednoducho: „Príďte k nám!“ Týchto pár slov vlialo do našich sŕdc novú nádej a radosť, ktorá sa ešte znásobila, keď sme o niekoľko dní v Detve skutočne našli vhodný a pekný pozemok na Dolinkách. Zdalo sa, akoby čakal na nás – vybudovaná prístupová cesta, prípojka vody a elektriky. Už len prísť a stavať. Po vybavení všetkých potrebných dokumentov bol 12. 10. 2004 náš nový pozemok požehnaný za prítomnosti o. biskupa Rudolfa Baláža, našich predstavených a priateľov. Stavebné práce sa začali v novembri a trvali do júna 2007.

28. júla 2007 bol náš nový kláštor s kaplnkou posvätený.