Rozvrh dňa

Všedné dni:
5.00 - vstávanie
5.25 - ranné chvály
- hodina vnútornej modlitby
7.00 - sv. omša
- 15 min. vďakyvzdávanie
- modlitba cez deň - predpoludním
- raňajky
- do 11.00 - práca
11.00 - duch. čítanie
11.45 - modlitba cez deň - napoludnie
- obed
13.00- 14.00 - rekreácia
14.00 - modlitba cez deň - popoludní
- do 15.00 - mlčanie
- od 15.00 - práca
16.40 - vešpery
- hodina vnútornej modlitby
18.00 - večera
- rekreácia
20.40 - posvätné čítanie
- kompletórium
- odpočinok


V nedele a na slávnosti:
5.10 - vstávanie
5.35 - ranné chvály
- hodina vnútornej modlitby
7.10 - modlitba cez deň - predpoludním
7.30 - sv. omša
- vďakyvzdávanie
- raňajky
11.00 - duch. čítanie
11.45 - modlitba cez deň - napoludnie
- obed
13.00- 14.00 - rekreácia
14.00 - modlitba cez deň - popoludní
- do 15.00 - mlčanie
16.30 - vešpery
- hodina vnútornej modlitby
18.00 - večera
- rekreácia
20.40 - posvätné čítanie
- kompletórium
- odpočinok