Svätí

Terézia od Ježiša

Ján od Kríža

Mária Maravillas od Ježiša

Mária Magdaléna de Pazzi

Terézia Margita Redi

Vavrinec od Zmŕtvychvstania

Elia od sv. Klementa

Terézia Benedikta od Kríža

Terézia de los Andes

Rafael od sv. Jozefa

Kunegunda Siwiec

Mária Candida od Eucharistie

Terézia od Dieťaťa Ježiša

Alžbeta od Trojice

Miriam